Tin Tức - Sự Kiện

Tin tức tổng hợp

Thông báo về việc khám bệnh và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Công văn số 1030/CV- ĐHTV ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức khám bệnh và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ tỉnh Trà Vinh; Nhằm thông báo rộng rãi và kịp thời đến người...

Khám và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Ngày 19 và 20.10, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khám và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tin Tức - Sự Kiện