VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Thông báo về việc đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019

    NHẤN VÀO DANH SÁCH BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI VỀ: Thông báo về việc đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019    

Phiếu đăng ký sử dụng Internet và Email

  Tải về mẫu Phiếu đăng ký sử dụng Internet và Email (nhấn vào liên kết này để downoad biểu mẫu)   ----------  

Thông báo về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại viên chức...

Tải về mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức tại đây ------------- Tải về mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức tại đây  

Tin Tức - Sự Kiện