LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ với phòng khám đa khoa TVU:

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Hotline: (02943) 858 115

Website: pkdk.tvu.edu.vn

Email: pkdktvu@tvu.edu.vn

Bản đồ: 

Nội dung liên hệ: